Kamu Yönetimi Bölümü Nedir? Ne İş Yapar? Maaş Ne Kadar?

Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?

Kamu Yönetimi; devlet ile birey arasında ilişkinin yerel ve merkezi bakımdan idare edilmesidir. Yöneticiler, merkezi yönetimin, çoğunlukla meclisin oluşturduğu ekonomik ve siyasi politikaların uygulayıcısıdır. Bu politikaların uygulanması, organizasyonu, denetimi kamu yöneticilerinin sorumluluğundadır. Kamu Yönetimi; ekonomi, siyaset, sosyoloji, psikoloji ve tarih gibi sosyal bilimleri içermekte olup; disiplinler arası bilim dalıdır.

Kamu Yönetimi modern anlamda bir disiplin olarak tarihte ilk kez Woodrow Wilson (Amerika Birleşik Devletleri’nin 28. Başkanı) tarafından kaleme alınan “Yönetimin İncelenmesi” makalesi ile başlamıştır. Öncesinde ise, Platon, Sokrates, Aristoteles gibi düşünürler devlet ve halk arasındaki ilişkinin ne şekilde olması gerektiği ile ilgili fikirler üretmiştir.

Kamu Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Kamu Yönetimi bölümü Üniversitelerin İİBF, Siyasal Bilimler fakültelerinde bulunur. Bölüme EA puanı ile tercih yapılabilir. Bölüm, yabancı dil hazırlığı hariç 4 yıldır. Yabancı dil hazırlığı 2 dönem yani 1 yıl sürmektedir.

Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüme ilk yıl kayıt yaptırıldığında üniversitelerin çoğunda genel İngilizce için 1 yıl hazırlık görülür. 1 yıl hazırlık tamamlandıktan sonra 4 yıllık eğitim süresi başlar. İlk yıl genellikle YÖK dersleri görülür. İkinci yıl ise bir nevi bölüme hazırlık gibidir. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise bölüm dersler tamamlanarak eğitim süresi sona erer. Dersler şu şekildedir;

 • Mikro ve Makro İktisat
 • Ekonomiye Giriş
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İnkilap Tarihi
 • Türk Dili
 • Siyasi Tarih
 • Uygarlık Tarihi
 • Sosyoloji
 • İdari yargı
 • Kamu Maliyesi
 • İdare Hukuku
 • Kentleşme
 • Bütçe
 • Siyaset Teorisi
 • Türk Siyasi Hayatı
 • Siyasi Akımlar
 • Vergi Usul Hukuku
 • Halkla İlişkiler

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları kamu ve özel sektörde çalışabilmektedir. Kamuda en çok İç İşleri Bakanlığında Vali, Kaymakam ya da yardımcıları olarak görev yapmaktadır. Özel sektörde ise SMMM (Mali Müşavir), Satış Temsilcisi, Pazarlama gibi alanlarda iş imkanı bulunmaktadır.

Kamu Yönetimi Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İİBF mezunlarının çalıştığı kurumlar genel olarak ortaktır. Mezunlar sınavlardan sonra benzer kurumlara yerleşmektedir. Kamu sektöründe çalışmak için Öncelikle KPSS sınavına girilmesi gerekmektedir. KPSS sınavı KPSS 1 ve 2’den oluşmaktadır. KPSS 1 tüm bölümlerin girdiği ortak derslerden oluşur. KPSS 2 ise alan sıvıdır. Bu İki sınavda başarılı olunduktan sonra tercihler yapılır. Tercih için kurumların alım ilanının bulunması gerekmektedir. Bazı kurumlar Şu şekildedir;

 • İçişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Sermaye Piyasası Kurumu
 • Gelir İdaresi
 • Belediyeler Birliği
 • Uluslararası Örgütler
 • Belediyeler

Kamu Yönetimi Hangi Meslekler Var?

Mezunlar çok geniş bir yelpazede iş tercihi yapabilmektedir. Pazarlama ve reklamcılık, ticaret, İK, Mali Müşavir Gelir Uzmanlığı, Vergi Müfettişliği başlıca mesleklerdir.

Kamu Yönetimi Mezunu Hakim, Savcı, Avukat Olabilir Mi?

Bölüm öğrencileri, mezun olduktan sonra sadece idari hakim olabilirler. İdari Hakimliğin sınavları KPSS’den ayrı olarak yapılmaktadır. Mezunlar Savcı ve Avukat olamazlar.

Kaymakam ve Vali Nasıl Olunur?

Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim tamamlandıktan sonra İç İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakamlık Sınavlarına girilir. Yazılı sınava girildikten sonra kurumun alacağı kaymakam adayı sayısının 2 katı mülakata çağrılır.  Jüri tarafından verilen puanlar ile yazılı sınavda alınan puanların ortalaması ile Kaymakam Olmaya hak kazanılır. Valiler, Kaymakamlık ya da Valiliklerde görev yapanların belli bir deneyime göre seçilir.

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?

Genel olarak kamuda uzman, Müfettiş ya da idareci olarak çalışanların maaşları 15.000 TL civarındadır. Özel sektörde ise deneyimli bir personel 12.000 TL civarında maaş almaktadır.

Kamu Yönetimi Mezunun İşe Girmesi İçin Gerekli En Önemli Kriter Nedir?

Bölüm mezunları için yabancı dil şart olmakla birlikte işe girmek için en önemli kriterdir. Yabancı dilin yeterliliği ise YDS ve TOEFL sınavları ile sağlanmaktadır. Birçok kamu kurumunda 70 üstü YDS şartı bulunmaktadır. Bu şart uzmanlıklar, müfettişlik idareciler için geçerlidir. Özel sektörde ise daha çok TOEFL sınavından elde edilmiş bir başarı gerekmektedir. Keza; bu sınav yazma, konuşma, dinleme gibi yetenekleri ölçmektedir. En çok tercih edilen diller ise sırasıyla şu şekildedir; İngilizce, Almanca, Rusca, Fransızca, İspanyolcadır.

Kamu Yönetimi Bölümü Sıralama, Puan, Gerekli Net Sayısı ve Yök Atlas İstatistik Özeti

Bölümü tercihi Eşit Ağırlık ile yapılır. Devlet Üniversitesine 2022-2023 YKS döneminde yerleşen en yüksek puan 69.122 sıralama ile 349,13617, en düşük puan 587.617 sıralama ile 198, ortalama puan ise 447.673 sıralama ile 241 puandır.